Rust @ school

Tijdens een pedagogische studiedag leer ik jou lesgeven vanuit jouw innerlijke rust. Wanneer je ontspannen voor de klas staat, geef je dit onbewust door aan jouw leerlingen.

In deze workshop leer je enkele relaxatietechnieken die je eenvoudig zelf kan toepassen tijdens jouw lesmomenten.

Zo bouw je aan een rustige en harmonische klassfeer, waarbij je straalt vanuit je hart.

Doelstelling:

• Leven en lesgeven vanuit innerlijke rust.

• Harmonie en rust in je klas.

• Liefdevolle verbondenheid met je leerlingen. 

Doelpubliek: leerkrachten kleuter- en lager onderwijs; begeleiders naschoolse opvang

• Tot innerlijke rust komen met relaxatie- en meditatieoefeningen.

• Ontdekken van jouw belangrijkste waarden als leerkracht.

• Leren toepassen van jouw waarden in je klas.  

Vervolgsessie na Deel 1 Rust@School:  Rustig voor de klas.  

• Bouwen aan verbondenheid met je leerlingen.

• Stilstaan bij de verankering van jouw waarden in je klas.

• Relaxatie- en bewustwordingsoefeningen die je zelf al spelenderwijs aanleert en kan toepassen in je klas.