top of page
Logo.jpeg
Inschrijvingsformulier /medische fiche
Shiny Kids Talentendag/kamp
Ik stem in met elke heelkundige tussenkomst dringend geacht door de geneesheer:
Is je kind risicopatiënt?
Zo ja, mag je kind deelnemen van de arts?
Kies hieronder data van inschrijving:

Dankjewel voor je gegevens! Ik contacteer je later met meer praktische gegevens over het kamp.

Hartelijke groeten, Kathy

Deelname afspraken Shiny Kids Talentenkamp/dag

spread positivity.jpg

Kiyashi neemt haar verantwoordelijkheid alle voorgeschreven hygiënische maatregelen toe te passen.  Gelieve als ouder de onderstaande deelnameregels te respecteren:

 

  • het niet brengen van je zieke of mogelijk besmette kind.

  • je  kind te kunnen ophalen of laten ophalen wanneer dit ziek is tijdens het aanbod.  In dit geval wordt je kind in een aparte ruimte opgevangen.  

  • binnen de 24u met je kind naar de huisarts te gaan indien deze van kamp wordt gestuurd en de organisator op de hoogte te brengen van vermoeden of niet, test of niet; 

  • indien er een test werd gedaan de organisator ook op de hoogte houden van het resultaat; 

  • respecteren van bubbels voor-; tijdens en na het aanbod 

  • indien je kind besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan een aanbod laat dit dan Kathy Metdenancxt weten via kiyashiforkids@gmail.com of telefonisch: 0475/651158 

Door deze medische fiche in te vullen en te ondertekenen, erken je als ouder/voogd ook jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt. Je respecteert de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels, de afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens het aanbod.

bottom of page