Toestemmingsformulier voor de verwerking van persoonsgegevens

Dit is de privacyverklaring van Kiyashi vertegenwoordigd door Kathleen Metdenancxt, Violierstraat 78, 8000 Brugge. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens. Kiyashi draagt zorg voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG.

 

Uw contactgegevens,  naam en leeftijd van uw kind worden uitsluitend verzameld voor communicatie- en organisatorische redenen. Deze gegevens worden door Kiyashi dan ook alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. Te allen tijde heeft u recht op inzage, correctie en verzet van deze gegevens.

 

Kiyashi laat met beeldmateriaal zien waar zij mee bezig is op haar website en social media. Ook uw zoon/dochter kan op dit materiaal te zien zijn en natuurlijk wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Er wordt geen materiaal geplaatst waardoor een persoon schade zou kunnen ondervinden en er worden geen namen vermeld.

 

Toestemming:
Met dit formulier vragen wij uw toestemming voor deze gegevensverwerkingen en voor het versturen/publiceren van informatie. Gelieve hieronder aan te duiden waar u al dan niet toestemming voor geeft:

Met ondertekening van deze verklaring gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens zoals vermeld.

Wanneer de aanvraag wordt ingediend voor een persoon jonger dan 16 jaar, is ondertekening verplicht door de ouder.

Gelieve hieronder de gegevens van uw kind in te vullen en het document te ondertekenen. 
Mag Kiyashi beeldmateriaal van uw kind op haar website of social media plaatsen?

Aub hier ondertekenen